fbpx

Gartner i Horsens

Vi er et mindre firma der i dag drives af far, søn og to ansatte.
Vi har bevidst valgt ikke at ville være store, derved kan vi bedre yde en personlig service, samt fastholde et højt og ensartet niveau.

Vi har mange års erfaring indenfor anlæg og vedligeholdelse af private haver, offentlige institutioner og virksomheder.
Sammen med vores havetegningskonsulent, kan vi skabe oplevelser hvor havebrugernes ønsker tilgodeses.
Kontakt os på: 27 24 68 30 / 61 36 43 33.

Belægning
Støttemure
Beplantning
Anlæg af græsplæner
Snerydning
Beskæring og træfældning
Vedligeholdelse
-og meget mere